2. PZU Maraton Szczeciński

Awers: 
Graficzne przedstawienie śródmiejskich kwartałów Szczecina oraz bryłka bursztynu. Poniżej napis: 2. PZU MARATON SZCZECIŃSKI. W otoku napis: SZCZECIN / 26.06.2016.
Rewers: 
W otoku napis: SZCZECIN / 26.06.2016.
Rok emisji: 
2016
Projekt: 
Wykonanie: 
Miejsce wykonania: