5 Brygada Saperów im. gen. Ignacego Prądzyńskiego.

Awers: 
Na fakturowanym tle popiersie patrona jednostki. W otoku napis: 5 BRYGADA IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO.
Rewers: 
Na tle wykresu sinusoidalnego po lewej symbol wojsk saperskich. Po prawej gryf szczeciński. Na górze i dole daty: 1921 / 1944.
Materiał: 
Projekt: 
Wykonanie: 
Sygnatura: 
Na A: spleciony monogram PM
Znaczniki: