5 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany.

Awers: 
Na fakturowanym tle znak V pułku. Dookoła napis: 5 KOŁOBRZESKI PUŁK ZMECHANIZOWANY IM. KPT. OTOKARA JAROSZA.
Rewers: 
Poziomy napis: ZA WIERNĄ / SŁUŻBĘ / OJCZYŹNIE. Nad nim gałązka.
Materiał: