55 - lat Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie

Awers: 
Na fakturowanym tle sylwetka promu a pod nią napis: 55 LAT POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ W SZCZECINIE.
Rewers: 
Na fakturowanym tle pomiędzy datami; 1951 - 2006 znajduje się logo PŻM. Pod nim napis: SZCZECIN / 55 LAT.
Rok emisji: 
2006
Znaczniki: