60 lat Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego 1947 - 2007

Awers: 
Panorama Szczecina od strony Odry. Nad nią w okrąg wklejona moneta 2 zł Województwo zachodniopomorskie. W otoku napis: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNE / SZCZECIN.
Rewers: 
W górnej prawej ćwiartce fragment koła zębatego z wpisanym kagankiem. W środku napis: 60 LAT / ZACHODNIOPOMORSKIE / CENTRUM / EDUKACYJNE / 1947 - 2007 / OD "METALÓWKI" DO ZCE.
Rok emisji: 
2007
Sygnatura: 
na A: BMW