70 Lat Oddziału SIMP w Szczecinie 1946 - 2016

Awers: 
W prawej górnej ćwiartce Gryf pomorski. Po jego lewej stronie logo SIMP. Poniżej napis: 70 LAT / ODDZIAŁU W SZCZECINIE / 1946-2016. W otoku napis: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH.
Rewers: 
Na pierwszym planie motocykl Junak. Nad nim statek, w którego tle znajdują się żurawie przeładunkowe i pomnik Czynu Polaków.