Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku.

Awers: 
Stylizowane drzewo i napis: DZIEJE / SZCZE / CIŃSKICH / RODZIN / W XX / WIEKU
Rewers: 
Stylizowana rodzina
Materiał: 
Wymiar: 
Znaczniki: