Głos Szczeciński - 35 lat.

Awers: 
Napis w centrum: GŁOS / SZCZE / CIŃSKI / 35 LAT
Rewers: 
Fragmenty dużych liter z literą S w centrum
Rok emisji: 
1982
Wielkość emisji: 
150szt.
Projekt: 
Wykonanie: 
Miejsce wykonania: 
Numer w katalogu MP: 
604/82
Sygnatura: 
niesygnowany
Znaczniki: