Głos Szczeciński - 35 lat. Dziennik PZPR.

Awers: 
Napis w centrum: GŁOS / SZCZE / CIŃSKI / 35 LAT
Rewers: 
Napis: n / dziennik / polskiej / zjednoczo / nej partii / robotni / cze
Rok emisji: 
1982
Wielkość emisji: 
150szt.
Projekt: 
Wykonanie: 
Miejsce wykonania: 
Numer w katalogu MP: 
605/82
Sygnatura: 
na R: rw
Znaczniki: