Huta Szczecin.

Awers: 
Głowa hutnika
Rewers: 
W centrum znak huty. Dookoła napis: HUTA. SZCZECIN. W SZCZECINIE
Materiał: 
Wymiar: 
Znaczniki: