II Polski Kongres Oczyszczania Miast. Szczecin 79.

Awers: 
Na fakturowanym tle logo kongresu. Pod nim napis: SZCZECIN 79 / II POLSKI / KONGRES / OCZYSZCZA / NIA MIAST.
Rewers: 
Kontur Polski. Na jego tle napis: 60 / PZITS