Medal dziękczynny kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie

Awers: 
W centrum wizerunek kościoła pw. św. Anrzeja Boboli w Szczecinie. W otoku napis: NASZYM DOBROCZYŃCOM / OO JEZUICI
Rewers: 
Gryf szczeciński
Materiał: 
Wymiar: