"Odra" Szczecin

Awers: 
W centralnej części Gryf szczeciński. Obok krzyż. W otoku napis: ODRA - SZCZECIN.
Rewers: 
Żaglowiec na falach.
Materiał: 
Wymiar: 
Znaczniki: