Pałac Młodzieży w Szczecinie

Awers: 
Stylizowany gryf szczeciński. Pod nim napis: PAŁAC MŁODZIEŻY / W SZCZECINIE. Na obrzeżu numer medalu OPUS 1091
Rewers: 
W centrum wizerunek sowy. W otoku w górnej części napis: KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA. W dolnej połowie napis: WOJEWÓDZKI / KONKURS / WIEDZY / HUMANISTYCZNEJ / MATEMATYCZNEJ / PRZYRODNICZEJ
Materiał: 
Wymiar: 
Wykonanie: 
Sygnatura: 
na R: st