Pamiątka poświęcenia ołtarza św. Wojciecha BM w katedrze św. Jakuba Ap. w Szczecinie w dniu 16 listopada A.D. 1997

Awers: 
W centrum fragment ołtarza z tryptykiem w kaplicy św. Wojciecha. W otoku napis: BEATA MARIA VIRGO ARCHIDIOECESIS MATER ET PATRONA.
Rewers: 
Na fakturowanym tle poziomy napis: PAMIĄTKA / POŚWIĘCENIA OŁTARZA / ŚW. WOJCIECHA B.M. / W KATEDRZE ŚW. JAKUBA AP. / W SZCZECINIE / w dniu 16 listopada A.D. 1997 / W ROKU 1000-LECIA / JEGO MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI / ORAZ 25-LECIA / POWOŁANIA DIECEZJI / 15-LECIA METROPOLII / SZCZECIŃSKO - / KAMIEŃSKIEJ.