Podniesienie bandery MF Silesia.

Awers: 
Wizerunek promu osobowo-samochodowego na falach. Pod nim napis SILESIA, nad nim logo PŻB. W otoku napis: POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA - KOŁOBRZEG /*POLISH BALTIC SHIPPING CO*
Rewers: 
W otoku napis PODNIESIENIE BANDERY. W środku napis ŚLĄSK