Politechnika Szczecińska. 1946 - 1971.

Awers: 
Po lewej herb Szczecina, nad nim młotki i cyrkiel. Napis: POLITECHNIKA/SZCZECIŃSKA/1946-1971 na wgłębionym owalu pośrodku.
Rewers: 
Napis wypukły w bloku: ZASŁUŻONE/MU.PRACOW/NIKOWI.ZA/25.LAT.PRA/CY W.AŁUŻ/BIE.ZIEM.ZA/CHODNICH. Tło fakturowane.
Rok emisji: 
1971
Wielkość emisji: 
170szt.
Wykonanie: 
Miejsce wykonania: 
Numer w katalogu MP: 
355/71
Znaczniki: