Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie. Plakieta będąca podziękowaniem Hucie Szczecin za wkład w budowę pomnika.

Awers: 
Sylwetka Pomnika Czynu Polaków w Szczecinie otoczona nazwami zakładów pracy uczestniczących w budowie tego pomnika. Pod nimi napis: XXXV / LAT / PRL / POMNIK / CZYNU / POLAKÓW. W dolnym pasku wygrawerowany napis: ZAŁODZE HUTY SZCZECIN.
Rewers: 
Fragment pomnika. Poniżej napis: SZCZECIN 1979 oraz wygrawerowany napis: PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BUDOWY / POMNIKA CZYNU POLAKÓW / MGR JAN STOPYRA / PREZYDENT M. SZCZECINA.
Rok emisji: 
1979
Materiał: 
Wymiar: 
Projekt: 
Wykonanie: 
Sygnatura: 
E. KOZAK