Pułk Zmechanizowany im. mjr Bronisława Lachowicza.

Awers: 
Wizerunek mjr. Lachowicza. Dookoła napis: PUŁK ZMECHANIZOWANY im. mjr BRONISŁAWA LACHOWICZA
Rewers: 
Głowa żołnierza w hełmie. Poniżej półkolisty napis: POZNAŃ 9.IV.1945. SZCZECIN