Szczecin.

Awers: 
Na gładkim tle portal drzwi wejściowych Muzeum Historii Szczecina - Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Księcia Mściwoja II 8.
Rewers: 
Na gładkim tle poziomy napis: SZCZECIN
Materiał: 
Projekt: 
Wykonanie: 
Miejsce wykonania: 
Sygnatura: 
na R: rw
Znaczniki: