Szczecin. Głębokie - Pilchowo, Parafia pw. Św. Brata Alberta przy ul. Zegadłowicza 20

Nr katalogowy: 
SPO/018
Rok: 
2017
Nakład: 
250

Szczecin. Głębokie - Pilchowo, Parafia pw. Św. Brata Alberta przy ul. Zegadłowicza 20, wchodzi w skład Dekanatu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Parafia Św. Brata Alberta jako samodzielna jednostka duszpasterska została erygowana  8 września 1985 roku. Pierwszym proboszczem powstałej parafii zostaje Ks. Julian Marecik. Wraz z wiernymi nowy proboszcz rozpoczął budowę kościoła, według projektu architekta mgr inż. Zbigniewa Abrahamowicza. Świątynię budowano w latach 1985-2005. Kościół ma 20m długości, 15m szerokości i 11m wysokości.

Szczecin. Głębokie - Pilchowo, Parafia pw. Św. Brata Alberta przy ul. Zegadłowicza 20