Szczecin Plac Orła Białego z barokową studzienką z 1735 r. i gotyckim kościołem św. Jakuba (XIV - XVI w.)

Nr katalogowy: 
33-1726/VII
Symbol: 
VII/593/72/B
Rok: 
1972
Fotograf: 
Nakład: 
40 000
Kolor: 
Znaczniki: