Szczecin Prezydium Woj. Rady Narodowej

Nr katalogowy: 
33-79
Symbol: 
 C - 43
Wydawca: 
Fotograf: 
Nakład: 
1 000
Znaczniki: