Szczecin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Nr katalogowy: 
33-79
Symbol: 
 W - 53
Wydawca: 
Fotograf: 
Znaczniki: