Szczecin Studnia Orła Białego

Nr katalogowy: 
33-114
Symbol: 
C-43
Wydawca: 
Fotograf: 
Nakład: 
4 000
Znaczniki: