Szczecin Wały Chrobrego

Nr katalogowy: 
33-78
Symbol: 
W-53
Wydawca: 
Fotograf: 
Nakład: 
2 000
Znaczniki: