Szczecin. Zachód. Dzielnice Szczecina.

Nr katalogowy: 
SPO/054
Rok: 
2017
Nakład: 
250
Kolor: 

Szczecin. Dzielnica Zachód. Podstawową jednostką pomocniczą miasta Szczecina jest osiedle. Miasto podzielone jest na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście i Zachód. Obecny podział administracyjny Szczecina funkcjonuje od 1990 roku.

Znaczniki: 
Szczecin. Dzielnice Szczecina.