Szczecin - Zamek Książąt Pomorskich pierwotnie gotycki, przebudowany w dobie renesansu, XIV - XVII w.

Nr katalogowy: 
33-2524
Fotograf: 
Kolor: 
Wydana w komplecie
Znaczniki: