Technikum Mechaniczno Energetyczne w Szczecinie

Awers: 
Na fakturowanym tle fragment koła zębarego i wieńca laurowego. Na ich tle stylizowany znicz i napis: TME / SZCZECIN.
medal jednostronny
Materiał: 
Wymiar: