Towarzystwo Przyjaciół Szczecina.

Awers: 
Wizerunek Zamku Książąt Pomorskich. Poniżej napis W SŁUŻBIE / MIASTU
Rewers: 
Stylizowany Gryf pomorski. W otoku napis: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZCZECINA
Materiał: 
Wymiar: