Tu mówi Szczecin.

Awers: 
Poziomy napis: TU / MÓWI / SZCZE / CIN
Rewers: 
Litery PR
Materiał: 
Znaczniki: