WKKFiT Szczecin Działaczowi Kultury Fizycznej i Turystyki.

Awers: 
Sylwetki biegaczy. Poniżej napis: WKKFiT / SZCZECIN. Dookoła po prawej stronie napis: DZIAŁACZOWI KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI.
Medal jednostronny
Materiał: 
Wymiar: 
Sygnatura: 
niesygnowany
Znaczniki: