Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Awers: 
Front budynku archiwum w Szczecinie. Pod nim wstęga z napisem ARCHIWA PAMIĘCIĄ NARODU. W otoku napis: WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE
Rewers: 
Pieczęć z Gryfem pomorskim na tarczy. W otoku łaciński napis.
Materiał: 
Znaczniki: