Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Szczecinie.

Awers: 
Gryf Szczeciński. Pod nim napis: Z OKAZJI WPISU / DO KSIĘGI / ZASŁUŻONYCH / PRZEDSIĘBIORSTWA. W otoku napis: ZASŁUŻONEMU DLA SZCZECIŃSKIEGO CIEPŁOWNICTWA.
Rewers: 
Poziomy napis SZCZECIN, W otoku: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ.
Materiał: 
Znaczniki: