X lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej Szczecin.

Awers: 
Na kartach rozłożonej książki po lewej stronie napis X / LAT. Po prawej W/S/P/ SZCZECIN
Rewers: 
W centralnej części gryf szczeciński. Po obu stronach daty 1968 - 1978
Rok emisji: 
1978
Materiał: 
Znaczniki: