XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Awers: 
plakieta jednostronna
Wymiar: 
Znaczniki: