XXV lat Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej Szczecin.

Awers: 
W górnej części napis XXV LAT. W dolnej części napis: TPPR / SZCZECIN. W tle dwie flaki Polska i ZSRR.
medal jednostronny
Materiał: 
Wymiar: 
Znaczniki: