XXX lat Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego Szczecin.

Awers: 
W górnej części logo BPBW. Poniżej napisy: wypukły SZCZECIN / XXX
Rewers: 
Gryf szczeciński
Materiał: 
Sygnatura: 
niesygnowany
Znaczniki: