Za zasługi dla rozwoju Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Awers: 
W centralnej części głowa gryfa z wkomponowanym napisem TK / KF (symbol TKKF). Dookoła napis ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TOW. KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ.
Rewers: 
Stylizowane sylwetki ćwiczących ludzi. Dookoła napis: WYPOCZYNEK. SPORT. REKREACJA.
Materiał: 
Wymiar: 
Znaczniki: