Zarząd Miejski ZSMP Szczecin.

Awers: 
Znak ZSMP. Powyżej półokrągły napis: ZARZĄD MIEJSKI. Poniżej poziomy napis Szczecin.
medal jednostronny
Materiał: 
Znaczniki: