Zasłużonemu dla Szczecina.

Awers: 
W środkowej części napis: ZASŁUŻONEMU / DLA SZCZECINA. Dookoła ikony związane ze Szczecinem.
Rewers: 
W środkowej części gryf szczeciński otoczony napisem: SZCZECIN
Materiał: 
Wymiar: