Zasłużony dla Huty Szczecin.

Awers: 
Gryf ze znakiem huty. Dookoła napis: ZASŁUŻONY. DLA HUTY. SZCZECIN
Rewers: 
Panorama huty i poziomy napis: HUTA / SZCZECIN
Materiał: 
Wymiar: