Zjazd absolwentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.

Awers: 
Książki i pióro. Nad nimi napis 50 LAT. W otoku: ZJAZD ABSOLWENTÓW 10-12.IX.1997.
Rewers: 
Napis poziomy: WYDZIAŁ / TECHNOLOGII / I INŻYNIERII / CHEMICZNEJ / POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ 1947-1997
Rok emisji: 
1997
Materiał: